Notícies Altres entrades

Publicació llista provisional d’admesos Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2023-2024

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats pel curs acadèmic 2023-2024:

La Comissió ha resolt aprovar i fer públic la llista provisional d'admesos d'aquesta convocatòria.

Candidats/Candidates admesos/es

DNI

47408253D

46480385F

45721780B

49869327Z

Candidats/Candidates exclosos/es

DNI

26274730J

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 29 de maig de 2023