Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase I de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2023-2024

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats pel curs acadèmic 2023-2024:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase I d'aquesta convocatòria.

FASE 1 SUPERADA:

DNI

47408253D

46480385F

45721780B

49869327Z

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 29 de maig de 2023