Notícies Altres entrades

Jornades anuals del programa Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM

El 7 de juny va tenir lloc, al Campus Universitari Mar, la reunió anual del Programa de Recerca de l'IMIM d'Epidemiologia i Salut Pública (EPISAP) del qual forma part el Grup de Recerca Determinants Socials i Educació en Salut (SDHEd). En aquesta jornada, tots els grups del programa EPISAP de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques(IMIM) van presentar algun dels seus projectes o recerques en els que estan involucrats. La jornada es va dividir en sis diferents taules en relació amb les línies de recerca dels diferents grups que formen: Epidemiologia de la salut mental i avaluació de serveis, supervivència del càncer, determinants socials i educació en salut, contaminació humana, recerca en atenció primària, malalties cardiovasculars: biomarcadors, prevenció i gestió, amb un total de 15 presentacions. A més, també hi va haver tres ponències invitades, la Dra. Caroline Sabine de l'Institute for Global Health, UCL, del Regne Unit que va parlar sobre la història de la recerca de l'HIV, la Dra. Mònica Guxens del Barcelona Institute for Global Health que va presentar la recerca sobre contaminació ambiental i el desenvolupament del cervell i el Dr. Fernando Rodríguez Artalejo de la Universitat Autònoma de Madrid que va parlar sobre la rellevància de la recerca en epidemiologia a Espanya.

A la jornada, la Dra. Mireia Julià, docent i investigadora de l'ESIMar, va participar com a representant del grup SDHEd presentant el primer projecte de recerca finançat com a grup titulat "New Challenges for Occupational Safety and Health in times of digital transformation in Europe: The role of digital labour platform (GIG-OSH)" en el que també participen les docents i investigadores de l'ESIMar Dra. Eva Padrosa i Dra. Astrid Escrig.

El projecte GIG-OSH (www.gigosh.com) és un projecte internacional en el qual participen nou institucions de set països diferents d'Europa (Suècia, Bèlgica, Dinamarca, Regne Unit, Polònia, Finlàndia i Espanya) i té per objectius investigar els riscos i les regulacions en relació amb la salut laboral i ocupacional de la població que treballa a través de plataformes digitals i generar recomanacions que promoguin un entorn laboral segur i saludable en aquestes plataformes a Europa.