Notícies Altres entrades

Montse Sanclemente Dalmau obté el títol de Doctora per la Universitat de Lleida

El passat dia 22 de juny de 2023, la professora Montserrat Sanclemente Dalmau va defensar la tesi doctoral que porta per títol "Anàlisi de les competències de les infermeres d'anestèsia a Catalunya al segle XXI" i dirigida per la Dra. Paola Galbany Estragués i Dra. Esther Rubinat Arnaldo, obtenint així el títol de Doctora per la Universitat de Lleida.

Amb aquesta recerca, la Dra. Sanclemente ha definit el marc competencial actual de les infermeres d'anestèsia en el nostre context, des de la perspectiva de les pròpies professionals i prenent com a marc de referència les competències professionals establertes pels organismes internacionals competents. La investigació s'emmarca en una metodologia de disseny mixt que combina, per una banda, el mètode Delphi com a estratègia de consens entre professionals i, d'altra, els grups focals per a l'aprofundiment en els significats de les competències identificades. L'impacte i rellevància d'aquesta tesi doctoral rau en la seva concreció del perfil professional de la infermera de pràctica avançada en anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor, així com en la seva identificació i anàlisi dels elements que n'han de permetre el seu avenç professional.

El tribunal en va destacar la seva rellevància per a la pràctica infermera i el seu potencial per al progrés de la professió, atorgant la qualificació Cum Laude a l'excel·lència.

De part de totes i tots els companys de l'escola, enhorabona Montse!!

La Dra. Montserrat Sanclemente defensa la seva tesi doctoral

La Dra. Montserrat Sanclemente acompanyada de membres de l'equip de l'Hospital del Mar Escola superior d'Infermeria