Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase I de la Convocatòria Extraordinària d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2023-2024

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2023-2024:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase I d'aquesta convocatòria.

FASE 1 SUPERADA:

DNI

265XX658J

432XX640W


Resultats FASE 1:

  Total puntuació
265XX658J 5,5
432XX640W 4,5
269XX497N 4
479XX478R 3

Cap d'estudis

Ariadna Graells

Barcelona, 17 de juliol de 2023