Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase I de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2024-2025

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats pel curs acadèmic 2024-2025:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase I d'aquesta convocatòria.

FASE 1 SUPERADA:

30 crèdits reconeguts:

DNI

46XXXX06-E

100 crèdits reconeguts:

DNI

24XXXX06-V

49XXXX39-H

47XXXX28-F

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 29 de maig de 2024