Coneixement de la professió

|Alt Imatge|

El desconeixement social identificat en el nostre entorn sobre la professió infermera ens empeny a il·luminar el camí de l'atenció i les cures a les persones. En aquest sentit, volem contribuir a canviar la narrativa que existeix al voltant de la professió, clarificar qui som i què fem, eliminant concepcions errònies i creences que limiten la nostra tasca i, en definitiva, interfereixen en la millora de la salut de la població. Treballem orientades a la generació, transferència i transmissió de coneixement dels processos de cura, els elements que impacten en els processos (determinants socials de la salut) i dissenyem intervencions en salut.