Impacte de les cures

|Alt Imatge|

El desig i reivindicació de les persones per a ser cuidades segons les seves necessitats, tenint en compte les seves característiques individuals i podent prendre decisions sobre la seva salut fins a l'últim moment, ens orienten a qüestionar l'impacte de les cures que duem a terme. En aquest sentit, volem adequar el perfil professional de la infermera a les necessitats actuals de la població i oferir un perfil professional amb una consciència plena, un grau de maduresa emocional elevat i capaç d'utilitzar els diferents estils relacionals per a apropar-se a les persones i a la comunitat. Treballem per a transformar el model de cures i passar d'un model curatiu a un on la prevenció i promoció de la salut sigui l'eix central de la nostra tasca.