Projecte Aprenem junts per treballar junts

El projecte APRENEM JUNTS PER TREBALLAR JUNTS, pretén utilitzar la metodologia de simulació clínica inter-disciplinar per l'aprenentatge i avaluació de competències tècniques i no tècniques en estudiants de l'àmbit sanitari de diferents perfils professionals, medicina, infermeria i auxiliars d'infermeria.

Amb aquest projecte pretenem impulsar una nova metodologia d'aprenentatge en grup mitjançant la creació d'entorns autèntics  per tal que els i les estudiants de les tres disciplines (medicina, infermeria i auxiliar d'Infermeria)  interrelacionin dins de l'equip de treball i puguin resoldre els casos clínics presentats conjuntament i no, de forma individual per disciplines acadèmiques.

L'objectiu d'aquest projecte es: Dissenyar i implementar una metodologia d'avaluació de competències professionals en un entorn de simulació interdisciplinari. La simulació clínica com a metodologia d'aprenentatge possibilita la consecució de les competències clau i professionals dels i les estudiants. Aquests adquireixen confiança, seguretat i, en conseqüència, millora de les seves competències tècniques i no tècniques a partir de la resolució d'un cas clínic que les professores i els professors analitzen i avaluen.

Aquesta iniciativa està desenvolupada per un equip de treball de professorat  de les diferents organitzacions docents vinculades al PSMAR i liderat per les directores de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar), del Institut de Formació Professional Sanitària Bonanova (IFPB) i coordinadors/es del Grau compartit de Medicina de La UPF i la UAB.