Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Les pràctiques professionals es realitzen en centres en els quals hi ha presència d'infermeres de salut escolar i són aquestes qui tutelen les estades. Es disposa de centres per adaptar-se a les necessitats/prioritats dels alumnes i que puguin compaginar la seva vida laboral.

L'objectiu és que l'alumne/a realitzi la inferència més gran possible com a infermer/a en l'àmbit de la salut escolar, aplicant tots els coneixements apresos, actituds i habilitats.

Tenen una durada de 5 setmanes:

Centres d'educació especial, centres educació inclusius, centres educatius concertats, centres d'atenció primària amb projectes comunitaris en l'àmbit escolar, ajuntaments, etc.

  • Les pràctiques són de compliment al 100%.
  • L'experiència laboral prèvia no serà convalidada.
  • Pràctiques formatives sense remuneració.

Entitats amb conveni de pràctiques