Notícies Altres entrades

ESIMar aposta per la innovació en metodologies d'avaluació

L'examen final del Màster d'Emergències Extrahospitalàries 2019-2020 que va tenir lloc el passat mes de desembre es va dur a terme en format de simulació.

L'examen va consistir en simular l'actuació a un Incident de Múltiples Víctimes intencionat (IMVi ) en situació de Cuidatges sota Amenaça Indirecta (CAI) mitjançant el protocol d'actuació MARCH (estàndard de la medicina tàctica i operacional). Les i els estudiants van ser avaluats mitjançant l'observació directa per part de l'equip docent, en Ramón Pedrosa i l'Anna Llongueras, seguint la Metodologia d'Autoaprenentatge en Entorns Simulats (MAES).

En aquesta simulació van participar-hi actors, exalumnes voluntaris, col·laboradors docents habituals, i professionals de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

El Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE) empra metodologies docents i d'avaluació innovadores, inclosa la simulació. La simulació és una eina pedagògica d'aprenentatge i avaluació basada en la pràctica reflexiva-experiencial que suposa una transformació profunda en la manera d'entendre la formació dels professionals.

Clica aquí per a més informació sobre el MIA-EE