Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Taula resum del màster

 
Edició 5a
Nº de places 30
Crèdits ECTS 60
Preu 4000€ + taxes
Modalitat Presencial
Lloc Escola Superior d’Infermeria del Mar (Campus Universitari Mar)
Dates Setembre 2021 – juny 2022
Horari Les classes es realitzaran els divendres en horari de 8:30 a 13:30 i de 15 a 20:30h.
Centre responsable Escola Superior d'Infermeria del Mar centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

Informació general

Els models actuals de sistemes d'emergències mèdiques estan basats en unitats de suport vital avançat i intermedi que precisen de professionals d'infermeria amb un grau d'autonomia i formació de qualitat en el maneig del pacient crític.

El Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries de l’ESIMar, centre adscrit a la UPF, està constituït per 3 pilars que són les claus del seu èxit:

  • Introspecció davant les emergències
  • Integralitat de l'atenció
  • Extrospecció assistencial

Objectius

L'objectiu general del programa del Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries és formar professionals en les competències necessàries per a poder exercir autònomament el rol d'infermeria dins de les emergències mèdiques per a donar resposta eficaç a qualsevol incident.
La formació del professional d'infermeria ha de ser actual, integradora i de qualitat per a poder abordar les emergències que es poden presentar en la nostra societat.

Descarrega't el tríptic aquí

Sortides professionals

Aquest màster es converteix en l'instrument precís per a formar als professionals d'infermeria que vulguin desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit de les emergències extrahospitalàries i els seus diferents procediments amb un alt nivell científic i professional.

  • Sistemes d'Emergències Mèdiques a nivell assistencial d'operacions o de coordinació i gestió de recursos sanitaris
  • Serveis i Cossos de Rescat i Salvament
  • Entitats i Empreses privades dedicades a: Cobertura de dispositius especials; Trasllats interhospitalaris i repatriacions nacionals @i internacionals; Cobertura de proves esportives; Formació sanitària a empreses externes; etc.

Pla d’estudis

Trimestre Assignatura Caràcter ECTS
Primer (24 ECTS) Introspecció de l'emergència extrahospitalària: el professional i l'usuari OB 6
Mètodes de recerca i innovació aplicats a les emergències extrahospitalàries OB 6
Emergències mèdiques en la persona adulta OB 6
Emergències mèdiques especialitzades: pediatria, ginecologia-obstetrícia, psiquiatria i final de vida  OB 6
Segon (21 ECTS)

Emergències mèdiques avançades

OB 6
Emergències mèdiques en l’entorn urbà i rural OB 6
Practicum (I)  OB 3
Treball Final de Màster (I) OB 3
Tercer (18 ECTS) Emergències mèdiques en l’entorn rural: muntanya, aigua i aire OB 6
Emergències mèdiques en l’entorn especial: entorns d’oci, catàstrofes i hostil-tàctic OB 6
Practicum (II)  OB 3
Treball Final de Màster (II) OB 3
Tallers de simulació i cap de setmana * (el taller de cap de setmana no és obligatori)    

El nostre nou pla d'estudis per a la formació d'infermeria davant les emergències extrahospitalàries, està vinculada a tres eixos formatius en cascada.

Eixos formatius del Màster

Simulació

En el màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA - EE), a través de la simulació es posen en pràctica les habilitats tècniques i transversals, integrant-les en situacions simulades d'emergència, tant a les sales de simulació de l'escola com en espais exteriors reals, amb l'objectiu d'entrenar en les mateixes o condicions ambientals similars a les que s'enfronten els professionals d'aquest àmbit. A més, aquest entrenament ofereix l'oportunitat a l'estudiant de posar en pràctica els seus coneixements abans de realitzar les pràctiques clíniques.

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) és una activitat autònoma de l’estudiant que té com objectiu demostrar la seva maduresa intel·lectual i la seva capacitat investigadora. El producte final ha de ser un projecte de recerca o d’innovació, fruit del treball personal de l’estudiant, sota la guia i orientació d’un/a director/a envers un tema relacionat amb l’àmbit de l’anestèsia.

Gestió Acadèmica de màsters i postgraus

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Anna López Cortina, secretària de màsters i postgraus de l’ESIMar

mia.ee(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telf: 93 248 39 32
Atenció telefònica de 12:30 a 20 hores