Notícies Altres entrades

L’ESIMar participa del 3r Transnational Meeting del Projecte ITSHEC

Del 18 al 20 de maig, les professores de l’ESIMar-UPF Eva Padrosa Sayeras i Ariadna Graells Sans van viatjar a la ciutat de Split, a Croàcia, amb l’objectiu de participar de la trobada de partners coordinadors del projecte ITSHEC, del que l’escola forma part.

El projecte ITSHEC – Integration of Transversal Skills into Health, Social Care, Higher Education and the Curriculum – és un projecte de recerca cofinançat pel programa ERASMUS+ de la Unió Europea, i té per objectiu el disseny i implementació d’estratègies educatives per a l’entrenament de competències transversals en l’àmbit de la salut i treball social. L’equip coordinador es constitueix a partir de la cooperació transnacional entre cinc institucions europees: l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, la Universitat Pompeu Fabra, la Metropolia University of Applied Sciences (Finlàndia), la Universitat de Split (Croàcia) i Immersium Studio (UOC, Barcelona). L’ESIMar, a més de membre de l’equip coordinador del projecte, és la institució coordinadora de l’Intellectual Output 3, el qual correspon a la creació d’un recull de propostes metodològiques per a l’ensenyament i aprenentatge de competències transversals en les diferents disciplines i ensenyaments representats en el projecte.

Els objectius d'aquest Transnational Meeting, en el que s'han reunit membres representats de les diferents institucions participants, han estat l'actualització dels diferents intellectual outputs treballats en els darrers mesos, així com l'organització de la Summer School que es celebrarà a Barcelona, al Campus Mar, del 4 al 8 de juliol de 2022. Aquesta Summer School té per finalitat el pilotatge d'un conjunt d'activitats i metodologies docents destinades a l'entrenament de competències transversals en l'àmbit de la salut i el treball social. L'event està dirigit a l'estudiantat de les diferents institucions participants, així com de diferents disciplines (infermeria, medicina, biologia i treball social), els quals podran gaudir de totes aquestes propostes formatives de forma totalment subvencionada (més informació a la pàgina web del projecte i inscripcions aquí). Paral·lelament, aquest esdeveniment també servirà per a l'organització d'uns tallers destinats a professorat, amb els quals oferir un espai de col·laboració en el que discutir i aprofundir en l'ús d'estratègies actives d'aprenentatge.

Pel que fa a la participació de l'ESIMar en aquest Transnational Meeting, les dues professores de l'escola van participar de l'esdeveniment mitjançant l'organització d'un taller participatiu. L'activitat proposada va permetre la reflexió conjunta entre els diferents membres de les institucions participants en relació a les fortaleses i dificultats del col·lectiu docent a l'hora de dissenyar i implementar metodologies actives a l'aula. La sessió va permetre posar de manifest la importància de reflexionar sobre el rol del professorat en el procés d'ensenyament i aprenentatge i d'alinear els equips de professorat en quant als criteris d'avaluació vinculats a les diferents metodologies, així com la rellevància en adquirir estratègies per a facilitar la implicació i motivació de l'alumnat davant les diferents propostes formatives. Aquestes qüestions, i d'altres, seran treballades més detalladament al llarg del Staff Training previst per la Summer School del mes de Juliol. Les institucions que formen l'ITSHEC seguiran treballant conjuntament pel millor desenvolupament d'aquest innovador projecte.