Grup Infermer de Recerca i Cures en VIH (GRENFIC-VIH)

Dades generals

El Grup Infermer d'investigació i Cuidatges en VIH (GRENFIC-VIH) de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) es va constituir l'any 2011.
L'objectiu principal del grup és aprendre, promoure i divulgar la millora de les cures professionals infermeres a través de l'estudi, la recerca i la docència, per contribuir a promocionar la salut de les persones, molt especialment dels nostres estudiants. Entenem els cuidatges com aquelles actuacions professionals de protecció, foment i manteniment de la salut, així com de prevenció i atenció a les persones enfront les malalties i accidents.

Ens sentim especialment sensibilitzades en la lluita en front l'estigma que es crea envers les persones afectades.

Contacte: grenfic(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat