Grup Infermer de Recerca i Cures en VIH (GRENFIC-VIH)

Línies de treball

Donada la visió humanística i integradora de l'ésser humà que tenim les/els integrants del grup, considerem a cada persona como a ésser únic i canviant, immers en una realitat particular i polièdrica, en la que ha de conviure necessàriament en una societat plural, culturalment diversa, i en procés continu de canvi i transformació. És per això que estem interessades/ts en apropar-nos a les persones i les seves realitats, i donar-les a conèixer als nostres estudiants. Ho fem des d'una perspectiva holística, fent especial èmfasi en les perspectives socials i culturals.

En aquest projecte, estem interessades/ts molt especialment en les persones infectades i afectades pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) i altres malalties infeccioses. Volem fer-los protagonistes actius del seu propi procés de vida, a partir d' interessar-nos per les seves creences, els seus valors, les seves expectatives, decisions, costums i comportaments, les seves normes i codis culturals, i les seves experiències. Considerem que aquesta "mirada" integradora ens permetrà generar informacions, habilitats i actituds que ens resultin realistes i significatives, per ajudar-nos a:

  • 1) comprendre la complexitat de viure en la cronicitat.
  • 2) oferir respostes professionals vinculades a les competències infermeres, compromeses, individuals, creatives i eficients.
  • 3) contribuir a promocionar la salut i el benestar de les persones, a partir d'identificar i prioritzar les seves necessitats de salut específiques, consensuant estratègies de recolzament, de gestió i d'afrontament, garantint una atenció professional infermera de qualitat.

Des de juliol de 2016 estem duent a terme una experiència col.laborativa i transversal amb un grup d'estudiants de diferents cursos del Grau en Infermeria, on participen voluntàriament en un projecte d'aprenentatge col.laboratiu més enllà de l'aula, en un context de protagonisme actiu.