SDHEd - Línies de recerca

El grup té dues línies de recerca principals:

  • 1.- Determinants socials i desigualtats en salut:
  • Els determinants socials en salut són les condicions en les quals les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen i són el resultat de la distribució desigual dels diners, del poder i dels recursos provocant desigualtats en salut.
  • Les línies de recerca en aquesta àrea són: precarietat laboral i salut, salut mental perinatal i desenvolupament infantil, envelliment i atenció i cures en centres de llarga estada.
  • 2.- Innovació en educació en salut:
  • L'activitat educativa i de facilitació de l'aprenentatge és un dels pilars del grup amb una clara intenció de transferència de coneixements al Grau en Infermeria, màsters i postgraus, formació continuada de professionals i usuaris/ famílies.
  • Les línies de recerca en aquesta àrea són: innovació en educació i formació infermera, competències transversals en infermeria, infermeria escolar.