Responsabilitat Social Universitària - Igualtat i Atenció a les Diversitats

Des de la línia d’actuació d'Igualtat i l'Atenció a les Diversitats, els esforços es centren en la identificació i el reconeixement de les diversitats presents a l'Escola des d'una perspectiva interseccional; l'atenció a les necessitats, interessos i demandes particulars de cadascuna; l'obtenció, manteniment i guia dels recursos i mecanismes garants de la inclusió en relació amb els diferents eixos estratègics de l'ESIMar, així com la prevenció i acompanyament de possibles casos de discriminació, maltractaments i violències.

La línia d'actuació Igualtat i Atenció a les Diversitats està relacionada amb els ODS següents: