Responsabilitat Social Universitària - Plans, protocols, normatives i recomanacions

←Tornar

Pla d'Igualtat

El 23 de març de 2018, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar va aprovar el Pla d'Igualtat 2018-2022. Aquest pla dona resposta al posicionament conceptual vers la igualtat de l'ESIMar i al marc normatiu en matèria d'igualtat aplicable a les universitats, a les recomanacions internacionals, i s'emmiralla i té en compte el Segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) de la Universitat Pompeu Fabra i la Segona Edició del Pla d'Igualtat d'Oportunitats PSMAR (2016-2022) del Parc de Salut Mar.

L'objectiu general d'aquest Pla és tractar d'erradicar qualsevol bretxa de desigualtat o discriminació de gènere, tot contribuint a aconseguir la integració de la perspectiva de gènere en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió, així com en l'esdevenir quotidià de l'ESIMar.

Pla d'Igualtat 2018-2022

Pla d'Inclusió

Properament…

Properament...

Procediment de canvi de nom d'ús comú de persones

El mes d'abril de 2018 la Junta de Direcció de l'ESIMar va aprovar el Procediment de canvi de nom d'ús comú de persones transsexuals, transgènere i intersexuals. Aquest procediment garanteix el dret de les persones que pertanyen a aquests col·lectius a ser anomenades amb el nom amb el que s'identifiquen en tot allò que no tingui implicacions legals a l'ESIMar.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per escrit adreçada a la referent d'igualtat de l'ESIMar responsable de la gestió del procediment a través del correu: igualtat(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Procediment de canvi de nom d'ús comú de persones transsexuals, transgènere i intersexuals

Protocol antirracista i contra la xenofòbia

Properament…

Properament...

Llistat de recursos i infraestructures d'accessibilitat

Properament…

Properament...