ESIMar Simulació - L'equip

|Alt Imatge|

Instructors/es en simulació clínica

Esther Insa Calderón

Coordinadora de simulació

einsa(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Montse Sanclemente Dalmau

Simulació en Màsters i Postgraus

msanclemente(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Àlex Vicente Villalba

Simulació en Grau en Infermeria

avicentev@esimar.edu.esTècnics/ques en simulació clínica

Alin Tani Catarig

Tècnic en Simulació Clínica

acatarig(ELIMINAR)@esimar.edu.es


Daniel Martín Vilar

Tècnic en Simulació Clínica

dmartinv(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Joan Vizcaíno Luna

Tècnic en Simulació Clínica

jvizcainol(ELIMINAR)@esimar.edu.es