ESIMar Simulació - L'equip

|Alt Imatge|

Instructors/es en simulació clínica

Montse Sanclemente Dalmau

Simulació en Màsters i Postgraus

msanclemente(ELIMINAR)@esimar.edu.es

María Pérez Riart

Simulació en Formació Continuada

mperez(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Ana Codina Rodríguez

Recerca en Simulació

acodina(ELIMINAR)@esimar.edu.esTècnics/ques en simulació clínica

Alin Tani Catarig

Tècnic en Simulació Clínica

acatarig(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Daniel Martín Vilar

Tècnic en Simulació Clínica

dmartinv(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Laura Sánchez Tolo

Tècnica en Simulació Clínica

lsanchezt(ELIMINAR)@esimar.edu.es