ESIMar Simulació - Presentació i propòsit

|Alt Imatge|

L'àrea de simulació de L'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) neix amb el propòsit de fomentar el desenvolupament personal i professional mitjançant l'ús de la simulació i la pràctica reflexiva com a metodologia d'aprenentatge, promovent un context dinàmic en el que es construeixen sinergies entre les persones i les noves tecnologies.

En aquest espai troben activitats adaptades a les necessitats formatives dels participants, del Grau d'Infermeria i Medicina, postgrau d'Infermeria i professionals en actiu de les diferents organitzacions que conformen PSMar, així com altres organitzacions sanitaries.

Per a dur a terme les activitats de simulació comptem amb un equip humà, format i amb experiencia en metodologia de simulació, així com en actiu en el mon docent i assistencial aportant el valor de la seva experiència pràctica. L'equip de simulació té un enfoc multidisciplinar, en el que el treball entre docents experts en debriefing i els tècnics de simulació, permet facilitar al estudiant experiències immersives que el preparen per a la pràctica assistencial de forma segura.

A la vegada, comptem amb actors i actrius professionals que desenvolupen el rol de pacient simulat, potenciant les vivències dintre de l'experiència simulada. Per a les sessions es disposa d'espais polivalents i especifics dotats de l'lutima tecnologia, amb maniquis i material clínic, així com un equip d'actors i actrius entrenats, que aconsegueixen reproduir els entorns i situacions clíniques desitjades.