Activitats de gamificació

La gamificació és l'ús dels beneficis del joc a altres activitats i actualment trobem experiències exitoses a empreses, a organitzacions socials i també a l'àmbit acadèmic. A l'ESIMar hem incorporat activitats de gamificació a les aules, emmarcades en la línia estratègica d'Innovació Pedagògica.

En aquest sentit s'utilitza la tecnologia Kahoot com a eina de suport a l'aprenentatge. Es tracta d'un joc tipus concurs en el que l'estudiant ha de respondre, mitjançant el seu telèfon mòbil, de manera que es valora la correcció i l'agilitat en la resposta. Aquestes sessions s'incorporen a les classes i permeten resoldre dubtes, interaccionar, perdre la por a equivocar-se i sedimentar els coneixements.

Un altra experiència que ha donat bons resultats és la incorporació de Room Scape com a eina avaluativa. Amb aquesta activitat es fomenta el treball en equip, s'incentiva l'estudi i s'aconsegueixen bons resultats acadèmics. A través del joc, els i les estudiants troben un al·licient afegit per estudiar ja que no tan sols ho fan per aprovar un examen sinó que també entren en escena elements motivadors propis del procés lúdic.