Aprenentatge entre iguals

La cooperació esdevé un element clau en la societat actual i en aquest sentit, l'ESIMar inicia un projecte d'aprenentatge entre iguals, amb l'afany de promoure la transició d'un model d'aprenentatge individual, cap a l'actuació social dels individus dins les aules. Considerant que el context i les relacions que estableixen els subjectes formen part dels processos d'aprenentatge, es vol aprofitar tota la riquesa dels grups petits per aconseguir els millors resultats en l'estudi.

El projecte s'emmarca dins l'assignatura d'Estructura i Funció del Cos Humà i es basa en la cooperació d'estudiants de 2n del Grau en Infermeria que tutoritzen a estudiants novells de 1r, acompanyant-los en el seu procés d'aprenentatge. L'objectiu és analitzar les relacions que s'estableixen entre els nivells d'ajuda oferts pels tutors i els resultats assolits pels estudiants tutoritzats.