Escola

Rigor/ qualitat, sostenibilitat, equitat i responsabilitat són més que paraules per a l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar. Aquestes impregnen cada racó de l'Escola i flueixen en les relacions entre estudiants, docents investigadores i personal d'administració i serveis. Com una escola adscrita a una universitat de reconegut prestigi com és la Universitat Pompeu Fabra, assumim la nostra responsabilitat en el lideratge de les cures i el nostre rol com a ciutadanes globals.

La comunitat de l'Escola està constituïda per estudiants i per personal docent investigador de diferents procedències, nacionalitats, cultures i trajectòries generant com a resultat una riquesa vivencial i de coneixement que és posada a disposició de tota la comunitat en els diferents espais d'estudi i aprenentatge. La ubicació de l'Escola en el Campus Universitari Mar, ofereix a l'estudiant una experiència interprofessional de primer ordre, fomentant des dels seus inicis la col·laboració entre infermeres, metges/ses, biòlegs/es i biotecnòlegs/es. L'ús dels espais per part d'equips interprofessionals, com són les sales de simulació clínica, on tècnics en cures auxiliars en infermeria, infermeres i metges resolen casos extrets de la pràctica real de forma conjunta facilita el treball en equip i trencar creences estereotipades de les altres titulacions. La ubicació del Campus Universitari Mar, situat entre l'Hospital del Mar i l'Hospital del Mar Research Institute, ofereix unes possibilitats de col·laboració i d'intercanvi d'idees inigualables entre estudiants, professionals de l'assistència, la docència i la recerca.

Tot plegat fa possible que l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar atregui el millor perfil d'estudiant, transmeti el coneixement més actual basat en l'evidència científica, permeti el seu entrenament amb les metodologies més efectives, els acompanyi en la presa de decisions i en l'assumpció de responsabilitats i els introdueixi a la professió com a infermeres.