Translació

|Alt Imatge|

La separació existent entre l'acadèmia i l'assistència ens impulsa a dissenyar estratègies que potenciïn la capacitat de translació del coneixement en cures, de tal manera que les preguntes que sorgeixin a l'àmbit assistencial en el moment d'atenció de l'usuari puguin tenir una resposta en el si dels equips investigadors i, a la inversa, que les troballes donades en entorns acadèmics i de recerca puguin ser traslladades ràpidament a l'àmbit assistencial. En aquest sentit, volem treballar en entorns interdisciplinaris, de col·laboració, ser influïdes pel coneixement de l'altre i influir amb el nostre i construir noves perspectives de la realitat que ens ajudin a viure millor.