Grau en Infermeria

Calendari acadèmic 2022-2023

1r. Curs

1r. Trimestre

 • Classes: del 19 de setembre al 2 de desembre de 2022
 • Avaluació: del 12 al 22 de desembre de 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 20 de gener al 4 de febrer de 2023 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Classes: del 9 de gener al 17 de març de 2023
 • Avaluació: del 22 de març a l’1 d'abril 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 21 d’abril al 6 de maig de 2023 de 15 a 19 hores

3r. Trimestre

 • Pràcticum Inf. Integrada III: del 30 de maig al 16 de juny de 2023
 • Classes: de l’11 d'abril al 29 de maig de 2023
 • Avaluació: del 20 al 29 de juny de 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 7 al 15 de juliol de 2023 de 8 a 14 hores

2n. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Introductori I: del 31 d’octubre al 2 de desembre de 2022
 • Classes: del 14 de setembre al 28 d’octubre de 2022
 • Avaluació: del 12 al 22 de desembre de 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 20 de gener al 4 de febrer de 2023 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Pràcticum Introductori II: del 20 de febrer al 17 de març de 2023
 • Classes: del 9 de gener al 17 de febrer de 2023
 • Avaluació: del 22 de març a l'1 d'abril 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 21 d'abril al 6 de maig de 2023 de 15 a 19 hores

3r Trimestre

 • Pràcticum Introductori III: del 22 de maig al 16 de juny de 2023
 • Classes: de l'11 d'abril al 19 de maig de 2023
 • Avaluació: del 20 al 29 de juny de 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 7 al 15 de juliol de 2023 de 8 a 14 hores

3r. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Clínic I: del 12 de setembre al 28 d'octubre de 2022
 • Classes: del 31 d’octubre al 2 de desembre de 2022
 • Avaluació: del 12 al 22 de desembre de 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 20 de gener al 4 de febrer de 2023 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Pràcticum Clínic II: del 9 de gener al 10 de febrer de 2023
 • Classes: del 13 de febrer al 18 de març de 2023
 • Avaluació: del 22 de març a l'1 d'abril 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 21 d'abril al 6 de maig de 2023 de 15 a 19 hores

3r. Trimestre

 • Classes: de l'11 d'abril al 16 de juny de 2023
 • Avaluació: del 20 al 29 de juny de 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 7 al 15 de juliol de 2023 de 8 a 14 hores

4t. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Avançat I: del 12 de setembre al 22 de desembre de 2022

2n. Trimestre

 • Pràcticum Avançat II: del 9 de gener al 31 de març de 2023

3r. Trimestre

 • Pràcticum Avançat III: del 4 d'abril al 9 de juny de 2023
 • Defenses de TFG: del 12 al 14 de juny de 2023

Calendaris d’avaluació i recuperació

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Dies festius

 • 24 de setembre
 • 26 de setembre
 • 12 d'octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 23 d'abril
 • 1 de maig
 • 24 de juny

Dies no lectius

 • 5 de desembre
 • 7 de desembre
 • 9 de desembre
 • 20 de març
 • 21 de març
 • 19 de juny

Horaris 

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle