Grau en Infermeria

Calendari acadèmic 2021/22

1r. Curs

1r. Trimestre

 • Classes: del 13 de setembre al 3 de desembre de 2021
 • Avaluació: del 9 al 21 de desembre de 2021 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 24 al 31 de gener de 2022 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Classes: del 10 de gener al 18 de març de 2022
 • Avaluació: del 22 de març a l’1 d'abril 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 25 d’abril al 3 de maig de 2022 de 15 a 19 hores

3r. Trimestre

 • Classes: del 4 d'abril al 12 de maig de 2022
 • Pràcticum Inf. Integrada III: del 13 de maig al 17 de juny de 2022
 • Avaluació: del 21 al 30 de juny de 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 8 al 15 de juliol de 2022 de 8 a 14 hores

2n. Curs

1r. Trimestre

 • Classes: del 13 de setembre al 5 de novembre de 2021
 • Pràcticum Introductori I: del 8 de novembre al 3 de desembre de 2021
 • Avaluació: del 9 al 21 de desembre de 2021 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 24 al 31 de gener de 2022 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Classes: del 10 de gener al 18 de febrer de 2022
 • Pràcticum Introductori II: del 21 de febrer al 18 de març de 2022
 • Avaluació: del 22 de març a l’1 d'abril 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 25 d’abril al 3 de maig de 2022 de 15 a 19 hores

3r Trimestre

 • Classes: del 4 d'abril al 20 de maig de 2022
 • Pràcticum Introductori III: del 23 de maig al 17 de juny de 2021
 • Avaluació: del 21 al 30 de juny de 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 8 al 15 de juliol de 2022 de 8 a 14 hores

3r. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Clínic I: del 10 de setembre al 29 d'octubre de 2021
 • Classes: del 2 de novembre al 3 de desembre de 2021
 • Avaluació: del 9 al 21 de desembre de 2021 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 24 al 31 de gener de 2022 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Pràcticum Clínic II: del 10 de gener a l’11 de febrer de 2022
 • Classes: del 14 de febrer al 18 de març de 2022
 • Avaluació: del 22 de març a l'1 d'abril 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 25 d'abril al 3 de maig de 2022 de 15 a 19 hores

3r. Trimestre

 • Classes: del 4 de març al 17 de juny de 2021
 • Avaluació: del 21 al 30 de juny de 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 8 al 15 de juliol de 2022 de 8 a 14 hores

4t. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Avançat I: del 10 de setembre al 3 de desembre de 2021
 • Avaluació: del 9 al 21 de desembre de 2021 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 24 al 31 de gener de 2022 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Pràcticum Avançat II: del 10 de gener al 18 de març de 2022
 • Avaluació: del 22 de març a l'1 d'abril 2022 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 25 d'abril al 3 de maig de 2022 de 15 a 19 hores

3r. Trimestre

 • Pràcticum Avançat III: del 4 d'abril al 3 de juny de 2022
 • Defenses de TFG: del 8 al 10 de juny

Dies festius

 • 24 de setembre
 • 12 d'octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 6 de gener
 • 6 de juny
 • 24 de juny

Dies no lectius

 • 7 de desembre
 • 21 de març
 • 20 de juny

Horaris 

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle