Grau en Infermeria

Calendari acadèmic 2023-2024

1r. Curs

1r. Trimestre

 • Classes: del 18 de setembre a l’1 de desembre de 2023
 • Avaluació: de l’11 al 20 de desembre de 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 19 al 30 de gener de 2024 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Classes: del 8 de gener al 8 de març de 2024
 • Avaluació: del 13 al 22 de març de 2024 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 12 al 26 d’abril de 2024 de 15 a 19 hores

3r. Trimestre

 • Pràcticum Infermeria Integrada III: del 2 al 28 d’abril de 2024
 • Classes: del 2 d'abril al 7 de juny de 2024
 • Avaluació: del 12 al 20 de juny de 2024 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 2 a l’11 de juliol de 2024 de 8 a 14 hores

2n. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Introductori I: del 30 d’octubre al 3 de desembre de 2023
 • Classes: del 13 de setembre al 27 d’octubre de 2023
 • Avaluació: de l'11 al 20 de desembre de 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 19 al 30 de gener de 2024 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Pràcticum Introductori II: del 12 de febrer al 10 de març de 2024
 • Classes: del 8 de gener al 9 de febrer de 2024
 • Avaluació: del 13 al 22 de març de 2024 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 12 al 26 d'abril de 2024 de 15 a 19 hores

3r Trimestre

 • Pràcticum Introductori III: del 13 de maig al 9 de juny de 2024
 • Classes: del 2 d'abril al 10 de maig de 2024
 • Avaluació: del 12 al 20 de juny de 2024 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 2 a l'11 de juliol de 2024 de 8 a 14 hores

3r. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Clínic I: del 12 de setembre al 29 d'octubre de 2023
 • Classes: del 30 d’octubre a l’1 de desembre de 2023
 • Avaluació: de l'11 al 20 de desembre de 2023 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 19 al 30 de gener de 2024 de 15 a 19 hores

2n. Trimestre

 • Pràcticum Clínic II: del 8 de gener a l’11 de febrer de 2024
 • Classes: del 12 de febrer al 8 de març de 2024
 • Avaluació: del 13 al 22 de març de 2024 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 12 al 26 d'abril de 2024 de 15 a 19 hores

3r. Trimestre

 • Classes: del 2 d'abril al 7 de juny de 2024
 • Avaluació: del 12 al 20 de juny de 2024 de 8 a 14 hores
 • Recuperació: del 2 a l'11 de juliol de 2024 de 8 a 14 hores

4t. Curs

1r. Trimestre

 • Pràcticum Avançat I: del 12 de setembre al 20 de desembre de 2023

2n. Trimestre

 • Pràcticum Avançat II: del 8 de gener al 24 de març de 2024

3r. Trimestre

 • Pràcticum Avançat III: del 2 d'abril al 9 de juny de 2024
 • Defenses de TFG: del 10 al 12 de juny de 2024

Calendaris d’avaluació i recuperació

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Dies festius

 • 25 de setembre de 2023
 • 12 d'octubre de 2023
 • 1 de novembre de 2023
 • 6 de desembre de 2023
 • 8 de desembre de 2023
 • 23 d'abril de 2024 
 • 1 de maig de 2024
 • 20 de maig de 2024
 • 24 de juny de 2024

Dies no lectius

 • 4 de desembre de 2023
 • 5 de desembre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 11 de març de 2024
 • 12 de març de 2024
 • 10 de juny de 2024
 • 11 de juny de 2024

Horaris 

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle