Grau en Infermeria

|Alt Imatge|

Metodologies docents

A l'ESIHMar apostem per emprar estratègies pedagògiques que fomentin l'aprenentatge significatiu de l'estudiantat i que en desenvolupin la seva capacitat crítica. Vetllem per un aprenentatge basat en competències que permeti el desenvolupament de les persones en termes de coneixements, habilitats i actituds, al llarg del seu procés de professionalització. El lideratge, la comunicació i el treball en equip són competències clau en aquest objectiu. Així mateix, l'ús de metodologies docents innovadores que permetin la creació d'entorns d'aprenentatge col·laboratius, esdevenen estratègies imprescindibles per al nostre propòsit educatiu.