Grau en Infemeria

Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta III

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Informació disponible pròximament