Màster en Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARID)

Taula resum del màster

 
Edició 7a
Nº de places 30
Crèdits ECTS 60
Preu 3200€ + taxes
Modalitat Presencial
Lloc Escola Superior d’Infermeria del Mar (Campus Universitari Mar)
Dates 27 setembre 2021 – 30 juny 2022
Horari Les classes es realitzaran els dilluns en horari de 8:30 a 20h. Els tallers es realitzaran dins l'horari de les classes teòriques, amb alguna excepció per necessitats  organitzatives, sempre previ avís a l’estudiantat.

Les pràctiques es realitzaran de dilluns a divendres en l'horari acordat prèviament.

Centre responsable Escola Superior d'Infermeria del Mar centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra
Certificació IFNA ( International Federation of Nurse Anesthetists)

Informació general

Les infermeres d'anestèsia en l'actualitat són partícips d'un avanç de la professió infermera, assolint competències i models de pràctica avançada tal com defineix la International Federation of Nurse Anesthetists. Tanmateix, la complexitat assistencial i l'avanç tecnològic requereix d'una major formació per part dels i les professionals.

El disseny del màster fa que es converteixi en l'eina adequada per a assolir les competències professionals que precisen els i les professionals d'infermeria que vulguin formar-se en l'àmbit de l'anestèsia i en els seus diferents procediments amb un alt nivell científic i actual.

L'objectiu general del programa del Màster en Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor és formar als i les professionals d'infermeria en les competències generals, específiques i transversals necessàries per poder treballar en qualsevol àmbit d'anestèsia en què sigui necessària l'aplicació de cures infermeres abans, durant o després de l'administració d'anestèsia.

Descarrega’t el tríptic aquí

Sortides professionals

Les infermeres d'anestèsia estan ampliant el seu àmbit de treball, sent partícips de les cures dels pacients en la Visita preanestèsica, l'Àrea quirúrgica, Àrea de reanimació, URPA i Àrees de Crítics, CMA, Unitats de Dolor, Exploracions complementàries (RX, ressonància, TC, MEG, etc.), Endoscòpies, Servei d' Hemodinàmica, etc.

Pla d’estudis

Trimestre Assignatura Caràcter ECTS
Primer (21 ECTS) Matèria 1. Introducció a l’Anestèsia OB 3
Matèria 2. Avaluació del pacient OB 6
Matèria 3. Metodologia de la Recerca OB 6
Matèria 4. Bases de l'anestèsia. Tipus d'anestèsia OB 6
Segon (21 ECTS) Matèria 5. Abordatge ventilatori OB 6
Matèria 6. Practicum PR 12
Matèria 7. Treball Final de Màster-1 TFM 3
Tercer (18 ECTS) Matèria 8. Consideracions anestèsiques segons tipus de cirurgia OB 9
Matèria 9. Reanimació i anestèsia fora de l'àrea quirúrgica OB 3
Matèria 10. Tractament del dolor OB 3
Matèria 11. Treball Final de Màster-2 TFM 3

Simulació

El màster utilitza la simulació com metodologia d'aprenentatge en diferents matèries, així com realitzant sessions integratives que permetin assolir competències transversals i específiques.

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) és una activitat autònoma de l’estudiant que té com objectiu demostrar la seva maduresa intel·lectual i la seva capacitat investigadora. El producte final ha de ser un projecte de recerca o d’innovació, fruit del treball personal de l’estudiant, sota la guia i orientació d’un/a director/a envers un tema relacionat amb l’àmbit de l’anestèsia.

Gestió Acadèmica de màsters i postgraus

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Anna López Cortina, secretària de màsters i postgraus de l’ESIMar

mia.arid(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telf: 93 248 39 32
Atenció telefònica de 12:30 a 20 hores