Màster en Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARID)

Taula resum del màster

 
Edició 10a
Nombre de places 30
Crèdits ECTS 60
Modalitat Presencial
Lloc Escola Superior d’Infermeria Hospital del Mar (Campus Universitari Mar)
Dates Setembre 2024 – juny 2025
Horari Les classes es realitzaran els dilluns en horari de 8:30 a 20 h. Els tallers es realitzaran dins l'horari de les classes teòriques, amb alguna excepció per necessitats organitzatives, sempre previ avís a l’estudiantat.

Les pràctiques es realitzaran de dilluns a divendres en l'horari acordat prèviament.

Preu 3600 € + taxes
Centre responsable Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra
Certificació IFNA ( International Federation of Nurse Anesthetists)

Informació general

Les infermeres d'anestèsia en l'actualitat són partícips d'un avanç de la professió infermera, assolint competències i models de pràctica avançada tal com defineix la International Federation of Nurse Anesthetists. Tanmateix, la complexitat assistencial i l'avanç tecnològic requereix una major formació per part dels i les professionals.

El disseny del màster fa que es converteixi en l'eina adequada per a assolir les competències professionals que precisen els i les professionals d'infermeria que vulguin formar-se en l'àmbit de l'anestèsia i en els seus diferents procediments amb un alt nivell científic i actual.

L'objectiu general del programa del Màster en Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor és formar als i les professionals d'infermeria en les competències generals, específiques i transversals necessàries per poder treballar en qualsevol àmbit d'anestèsia en què sigui necessària l'aplicació de cures infermeres abans, durant o després de l'administració d'anestèsia.

Descarrega’t el díptic aquí

Sortides professionals

Les infermeres d'anestèsia estan ampliant el seu àmbit de treball, sent partícips de les cures dels pacients en la Visita preanestèsica, l'Àrea quirúrgica, Àrea de reanimació, URPA i Àrees de Crítics, CMA, Unitats de Dolor, Exploracions complementàries (RX, ressonància, TC, MEG, etc.), Endoscòpies, Servei d'Hemodinàmica, etc.

Simulació

El màster utilitza la simulació com metodologia d'aprenentatge en diferents matèries, així com realitzant sessions integratives que permetin assolir competències transversals i específiques.

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) és una activitat autònoma de l’estudiant que té com a objectiu demostrar la seva maduresa intel·lectual i la seva capacitat investigadora. El producte final ha de ser un projecte de recerca o d’innovació, fruit del treball personal de l’estudiant, sota la guia i orientació d’un/a director/a envers un tema relacionat amb l’àmbit de l’anestèsia.

Gestió Acadèmica de màsters i postgraus

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Anna López Cortina, secretària de màsters i postgraus de l’ESIHMar.

mia.arid(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telèfon: 93 248 39 32
Atenció telefònica:

  • De dilluns a dijous de 9 a 17 hores
  • Divendres: de 13:30 a 20:30 hores