Màster Universitari en Recerca Aplicada a les Cures Integrals per a la Salut

Taula resum del màster

 
Edició 1a
Nº de places 30 
Crèdits ECTS 60
Modalitat Presencial 
Lloc Escola Superior d’Infermeria Hospital del Mar (Campus Universitari Mar)
Dates 18 setembre 2024 - juny 2025
Horari Dimarts i dijous de 15:00  a 20:00 hores
Preu 3960 € + taxes
Centre responsable Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra


 

Informació general

La recerca és una peça fonamental de les professions sanitàries. Permet avaluar de manera crítica els processos de salut i malaltia en el context sociocultural en el qual es desenvolupen, esbrinar-ne les causes i conseqüències, i oferir solucions aplicables; és a dir, contribuir a la salut de la població més enllà de l'àmbit assistencial.

Objectiu general:

El Màster Universitari en Recerca Aplicada a les Cures Integrals per la Salut (MaRS) té per objectiu proporcionar a professionals de la salut eines perquè puguin desenvolupar totes aquestes competències, elaborant projectes de recerca en salut rigorosos, innovadors i aplicables, i transferint el coneixement generat a la pràctica.

Trets diferencials:

  • L'accés al doctorat.
  • La participació en projectes de recerca innovadors.
  • L'equip docent expert, interdisciplinari i referent en l'àmbit de la recerca.
  • La metodologia docent innovadora.
  • L'avaluació continuada.
  • El suport i seguiment continuat del progrés.
  • Les oportunitats professionals.
  • La immersió en un ecosistema de recerca d'excel·lència

Descarrega't el díptic aquí

Sortides professionals

Professionals assistencials que vulguin combinar l'assistència amb la recerca per generar coneixement basat en l'evidència, professionals de salut que vulguin dedicar-se a la recerca professionalment i accedir a posicions de tècnics en recerca en centres i instituts de recerca o accedir al doctorat.

Pla d’estudis

Trimestre Assignatura Caràcter ECTS
Primer (21 ECTS) Matèria 1. Introducció a la recerca i la revisió bibliogràfica OB 6
Matèria 2. Recerca qualitativa I OB 6
Matèria 3. Recerca quantitativa I OB 6
Matèria 4. Treball Final de Màster I TFM 3
Segon (21 ECTS) Matèria 5. Lideratge i ètica en la recerca OB 3
Matèria 6. Recerca qualitativa II OB 6
Matèria 7. Recerca quantitativa II OB 6
Matèria 8.  Treball Final de Màster II TFM 6
Tercer (18 ECTS) Matèria 9. Mobilització i transferència de coneixements OB 3
Matèria 10. Recerca qualitativa III OB 3
Matèria 11. Recerca quantitativa III OB 3
Matèria 12. Treball Final de Màster III TFM 9

Calendari acadèmic 2024-2025 (próximament)

Docència i suport a l’aprenentatge

Gestió Acadèmica de màsters i postgraus

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Anna López Cortina, secretària de màsters i postgraus de l’ESIHMar

mars(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telèfon: 93 248 39 32
Atenció telefònica:

  • De dilluns a dijous de 9 a 17 hores
  • Divendres: de 13:30 a 20:30 hores