Màster Universitari en Infermeria i Salut EscolarTaula resum del màster

 
Edició 3a
Nº de places 30
Crèdits ECTS 60
Preu 3500€ + taxes
Modalitat Semipresencial
Lloc Escola Superior d’Infermeria del Mar (Campus Universitari Mar)
Dates Curs anual de setembre a juny 2022
Horari Dilluns tarda (online). Pràctiques 5 setmanes en el segon trimestre.
Centre responsable Escola Superior d'Infermeria del Mar centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra
Avalat

Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i Associació Nacional e Internacional d'Infermeria (AMECE) 

Informació general

L'escola proporciona unes condicions òptimes per al desenvolupament emocional, intel·lectual, físic i social dels alumnes. Es converteix en l'entorn ideal per a promoure, fomentar i permetre l'adquisició d'habilitats personals i socials que condueixin a crear uns valors i unes actituds positius cap a la Salut, des de la pròpia capacitat de presa de decisions personals, la participació i la igualtat, d'acord sempre amb el desenvolupament intel·lectual, físic i mental de l'infant. És per això, que l'escola, a l'esser un agent de socialització es converteix en el lloc ideal on la Infermera implementa i promou aquestes conductes saludables de forma  transversal, i ens ajuda a fomentar més enllà a salut de la pròpia comunitat educativa, per afavorir i permetre el desenvolupament d'aquestes habilitats, no sols a nens sans, sinó també a nens amb malalties cròniques que estan escolaritzats per normalitzar les seves vides i augmentar la seva qualitat de vida.

Objectiu general: Proporcionar als professionals d'Infermeria estratègies pedagògiques, investigadores i de gestió aplicable a la comunitat educativa d'àmbit escolar.

Descarrega't el tríptic aquí

Sortides professionals

S'adreça a persones que treballen o que tenen previst treballar en l'àmbit de la salut escolar, centres educatius de caràcter inclusiu, centres d'educació especial, ajuntaments, programes de promoció de salut, hospitals amb centre escolar, atenció primària, etc.

Simulació

En el Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar, la simulació permet dur a terme sessions on es recreen situacions habituals de la pràctica assistencial diària de la infermera escolar (suport vital pediàtric, situacions emergents, consulta infermera escolar en centres educatius, hospital de dia, etc). Els casos treballats són elaborats a partir de situacions reals proporcionats pel conjunt de professionals que treballen diàriament a l'entorn de la salut escolar.

Treball final de màster

El treball final de màster (TFM) suposa un total de 9 crèdits ECTS. El TFM consisteix en el lliurament d’una memòria escrita i la seva corresponent defensa oral, la qual es realitza davant d’un tribunal expert i en la que l’estudiantat haurà de demostrar les competències assolides.

El propòsit del TFM és orientar a l'alumnat en la recerca científica, sempre guiat per un tutor/a. El treball requereix, esforç, metodologia i maduresa. Els objectius docents del TFM inclouen:

  • Posar de manifest que l'estudiant ha assolit els objectius de el programa, sap identificar les tècniques i els mètodes més adequats per a la resolució dels problemes plantejats en el projecte, i sap aplicar-los de manera adequada.
  • Assolir la capacitat de buscar, utilitzar i entendre literatura tècnica o de recerca especialitzada.
  • Conèixer de prop una àrea activa de la matemàtica, estadística o investigació operativa actuals, o les seves aplicacions.
  • Saber exposar el material tècnic, professional i/o de recerca tant per escrit com oralment.

Entitats col·laboradores

Revista ESE

Gestió Acadèmica de màsters i postgraus

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Anna López Cortina, secretària de màsters i postgraus de l’ESIMar

mise(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telf: 93 248 39 32
Atenció telefònica de 12:30 a 20 hores