Màster Universitari en Infermeria i Salut EscolarTaula resum del màster

 
Edició 6a
Nº de places 30
Crèdits ECTS 60
Modalitat Semipresencial
Lloc Escola Superior d’Infermeria Hospital del Mar (Campus Universitari Mar)
Dates Setembre 2024 - juny 2025
Horari Dilluns tarda (online). Pràctiques 5 setmanes en el segon trimestre.
Preu 3960 € + taxes
Centre responsable Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra
Avalat

Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i Associació Nacional i Internacional d'Infermeria (AMECE) 


El Màster Universitari d'Infermeria i Salut Escolar de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar, Centre adscrit a la UPF, ha obtingut l'acreditació favorable per part de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en el 2022. Amb aquest reconeixement, l'ESIHMar garanteix el seguiment dels estàndards de qualitat que l'agència estableix per a totes les universitats.

Amb la col·laboració de:

Informació general

L'escola proporciona unes condicions òptimes per al desenvolupament emocional, intel·lectual, físic i social dels alumnes. Es converteix en l'entorn ideal per a promoure, fomentar i permetre l'adquisició d'habilitats personals i socials que condueixin a crear uns valors i unes actituds positius cap a la Salut, des de la mateixa capacitat de presa de decisions personals, la participació i la igualtat, d'acord sempre amb el desenvolupament intel·lectual, físic i mental de l'infant. És per això, que l'escola, a l'ésser un agent de socialització es converteix en el lloc ideal on la Infermera implementa i promou aquestes conductes saludables de forma transversal, i ens ajuda a fomentar més enllà a salut de la mateixa comunitat educativa, per afavorir i permetre el desenvolupament d'aquestes habilitats, no sols a nens sans, sinó també a nens amb malalties cròniques que estan escolaritzats per normalitzar les seves vides i augmentar la seva qualitat de vida.

Objectiu general: Proporcionar als professionals d'Infermeria estratègies pedagògiques, investigadores i de gestió aplicable a la comunitat educativa d'àmbit escolar.

Descarrega't el díptic aquí

Sortides professionals

S'adreça a persones que treballen o que tenen previst treballar en l'àmbit de la salut escolar, centres educatius de caràcter inclusiu, centres d'educació especial, ajuntaments, programes de promoció de salut, hospitals amb centre escolar, atenció primària, etc.

Docència i suport a l’aprenentatge

Gestió Acadèmica de màsters i postgraus

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Anna López Cortina, secretària de màsters i postgraus de l’ESIHMar

mise(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telèfon: 93 248 39 32
Atenció telefònica:

  • De dilluns a dijous de 9 a 17 hores
  • Divendres: de 13:30 a 20:30 hores