Màster en Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARID)

Calendari acadèmic 2022-2023

1r. Trimestre

 • Presentació del Màster: 19 de setembre de 2022
 • Classes: del 19 de setembre al 19 de desembre de 2022
 • Avaluació: 19 de desembre de 2022 

2n. Trimestre

 • Classes: del 9 de gener al 6 d’abril de 2023
 • Avaluació: 6 de febrer de 2023

3r. Trimestre

 • Classes: del 11 d'abril al 26 de juny de 2023
 • Avaluació: 12 i 19 de juny de 2023 
 • Treball Final de Màster: 26 de juny de 2023
 • Pràctiques externes: del 13 de febrer al 6 d’abril 
 • Simulacions:
  • 14 de novembre de 2022 – 18 de novembre de 2022 – 12 de desembre de 2022 – 8 de maig de 2023 – 22 de maig de 2023 – 5 de juny de 2023 – 12 de juny de 2023 
 • Tallers: 
  • 16 de gener de 2023 – 23 de gener de 2023 – 30 de gener de 2023
 • SVA: del 6 al 9 de febrer de 2023
 • SVIP: 24 d’abril de 2023
 • Cap de setmana Simulació Emergències i Pacient Crític: del 26 al 28 de maig de 2023

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle