Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Calendari acadèmic 2022-2023

1r. Trimestre

  • Presentació del Màster: 23 de setembre de 2022
  • Classes: del 23 de setembre al 16 de desembre de 2022
  • Avaluació: 16 de desembre de 2022 

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle