Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Calendari acadèmic 2023-2024

1r. Trimestre

 • Presentació del Màster: 22 de setembre de 2023
 • Classes: del 22 de setembre a l’1 de desembre de 2023
 • Avaluació: 15 de desembre de 2023

2n. Trimestre

 • Classes: del 12 de gener al 15 de març de 2024
 • Avaluació: 22 de març de 2024

3r. Trimestre

 • Classes: del 5 d’abril al 14 de juny de 2024
 • Avaluació: 21 de juny de 2024 
 • Treball Final de Màster: per determinar
 • Pràctiques externes: durant el 2n i 3r trimestre
 • SVA: 18 i 19 de gener de 2024 
 • PHTLS: 15 i 16 de febrer de 2024
 • TECC: per determinar
 • Cap de setmana Simulació: del 24 al 26 de maig de 2024

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle