Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Les pràctiques professionals es realitzen en centres en els quals hi ha presència d'infermeres d'emergències, i són aquestes qui tutelen les estades del pràcticum.

L'objectiu és que l'alumne/a realitzi la inferència més gran possible com a infermer/a d'emergències, aplicant tots els coneixements apresos, actituds i habilitats.

Aprendre d'escenaris reals les competències necessàries per desenvolupar les cures d'infermeria en situació d'emergència extrahospitalària i aprendre coneixements necessaris per poder realitzar una assistència de qualitat a l'àmbit terrestre, aeri i aquàtic.

Es disposa de diferents centres i localitzacions geogràfiques per adaptar-se a les necessitats/prioritats de l'estudiantat i que puguin compaginar la seva vida laboral.

La durada de les pràctiques és de 4 setmanes:

  • 2 setmanes en el segon trimestre.
  • 2 setmanes en el tercer trimestre.

Centres de pràctiques

  • SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya).
  • Fundació Hospital de Puigcerdà.