Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Calendari acadèmic 2022-2023

1r. Trimestre

  • Presentació del Màster: 19 de setembre de 2022
  • Classes: del 19 de setembre al 22 de desembre de 2022
  • Avaluació: del 12 al 22 de desembre de 2022 

2n. Trimestre

  • Classes: del 9 de gener al 31 de març de 2023
  • Avaluació: del 20 al 31 de març de 2023

3r. Trimestre

  • Classes: de l'11 d'abril al 25 de juny de 2023
  • Avaluació: del 19 al 25 de juny de 2023 
  • Treball Final de Màster: 19 i 20 de juny de 2023
  • Pràctiques externes: del 27 de febrer al 31 de març (5 setmanes)
  • Simulacions / Tallers: 22, 23 i 24 de febrer

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle