Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Calendari acadèmic 2023-2024

1r. Trimestre

  • Presentació del Màster: 18 de setembre de 2023
  • Classes: del 18 de setembre al 18 de desembre de 2023
  • Avaluació: de l’11 al 18 de desembre de 2023

2n. Trimestre

  • Classes: del 8 de gener al 22 de març de 2024
  • Avaluació: del 13 al 22 de març de 2024

3r. Trimestre

  • Classes: del 8 d'abril al 17 de juny de 2024
  • Avaluació: del 12 al 20 de juny de 2024
  • Treball Final de Màster: 17 i 18 de juny de 2024
  • Pràctiques externes: del 26 de febrer al 2 d’abril (5 setmanes)
  • Simulacions / Tallers: 21, 22 i 23 de febrer de 2024

Els horaris de cada trimestre estaran disponibles a l’apartat d’Avisos de Secretaria del Moodle