Gestió i desenvolupament

Projecte Educatiu de Centre

Els canvis socials comporten també canvis a la universitat. Alhora, però, en el seu mode de funcionament, la universitat ha d'actuar com a motor de canvi i preparar als seus estudiants per als reptes del present i del futur. En aquest context, la UPF està treballant en la definició d'un model educatiu propi, que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució d'ensenyament i s'adeqüi a les necessitats dels professionals, les empreses i els agents socials del futur. Aquest model, el qual està constituït per sis eixos, és anomenat Edvolució i l'ESIMar, com a centre adscrit a la UPF, s'hi adhereix.