Gestió i desenvolupament

Projectes d'Innovació docent

L'ESIMar aposta pel disseny i ús de noves metodologies i eines docents. Per què?

Per a poder desenvolupar les competències professionals dins el procés d'ensenyament-aprenentatge des d'una perspectiva 360º. En les seves formacions s'incorporen metodologies com la Classe Magistral, l'Aula Inversa, l'Aprenentatge Basat en Problemes, Aprenentatge Servei, Simulació Clínica, gamificació, entre d'altres.

Projectes vigents: