Gestió i desenvolupament

Innovació

La innovació té cada cop més un paper central en la nostra societat i també en l'economia d'un país. Aquesta participa en la creació de llocs de treball, transforma els existents, construeix una societat més sostenible i millora la nostra qualitat de vida sense oblidar el manteniment de la competitivitat.

En el sector salut, la innovació esdevé fonamental per a les nostres organitzacions. Aquestes han dut a terme canvis i transformacions importants, moltes d'elles accelerades per la pandèmia per coronavirus. Així podem trobar tecnologies digitals, nous dispositius i equipaments amb sensors, robotitzats, que incorporen l'ús de Realitat Virtual (RV) i Realitat Augmentada (RA) o la utilització d'Intel·ligència Artificial (IA) les quals milloren la seguretat del pacient, redueixen els dies d'hospitalització, el dolor o l'angoixa, entre d'altres utilitats.

La innovació a l'ESIMar pretén convertir els resultats de la investigació en serveis o productes, siguin nous o millorats, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.

Des de l'ESIMar es promou la innovació entre els estudiants, alumnis i professionals i posa a la seva disposició un equip de professionals que acompanyen a la persona des del disseny del projecte fins a la seva transferència a la societat tot connectant-la amb agents experts en l'àmbit.

Tens una idea innovadora? Vols portar-la a la pràctica?

Contacta'ns