Gestió i desenvolupament

Model Educatiu de l’ESIMar

El model educatiu de l'ESIMar s'emmarca en el model educatiu de la UPF. Aquest està pensat des de la versatilitat i la diversitat de situacions i necessitats de cada estudiant, des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l'aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu; des de la flexibilitat i l'obertura dels programes; des de la cooperació entre societat, empresa i universitat.

Alhora, l'ESIMar, com a centre dedicat a la formació de professionals de la salut, s'alinea i s'inspira en el model de cura de Buurtzorg, un model basat en l'autogestió individual i professional.

Els dos models parteixen de la perspectiva de posar a l'usuari en el centre, fent-lo protagonista del seu propi procés d'aprenentatge. S'entén l'alumnat com una persona oberta al món, amb la possibilitat d'interactuar amb l'entorn, el qual, degut a les experiències que li genera, li proporciona autoconeixement i autonomia en el desenvolupament de la seva tasca com a aprenent constant al llarg de la vida i com a professional. En els dos models l'adquisició de la capacitat d'aprendre a aprendre esdevé cabdal en el camí de l'assoliment de l'autonomia personal i professional i la llibertat conscient i responsable.

   

Autogestió de l'aprenentatge: l'estudiant es concep com una persona conscient de les seves necessitats formatives. Les seves decisions i accions s'entenen basades en valors universals:

  • L'estudiant s'esforça per millorar la seva qualitat de vida i crear el seu futur
  • L'estudiant aprèn allò que vol aprendre i al que li veu utilitat.
  • L'estudiant té una experiència de vida, un coneixement o percepció prèvia dels temes.
  • L'estudiant genera relacions "càlides" que l'ajudin a aconseguir el seu propòsit de vida

Xarxa informal: l'ESIMar té en compte la potencialitat de l'entorn de l'estudiant, de les persones que l'envolten així com de la família o xarxa informal en el procés d'aprenentatge. Es respecten les relacions informals i es fomenta la creació d'una xarxa amb els seus companys i companyes en la qual es genera/produeix l'aprenentatge entre iguals, tal com succeeix a la vida real.

Equip ESIMar: el personal docent investigador de l'ESIMar està disponible des del primer moment per a acompanyar a l'estudiant en el seu viatge. Busca facilitar l'aprenentatge o Gestió i desenvolupament proporcionant-li els recursos i el suport necessari incloent a l'estudiant i a la seva xarxa més propera en el seu propi procés d'aprenentatge.

Xarxa formal: l'equip ESIMar treballa per a incorporar solucions d'aprenentatge que contemplin els grups d'interès professionals. En aquest nivell és important la creació de relacions de confiança, la construcció d'una xarxa professional que inclogui institucions empleadores, col·legis professionals, fundacions, empreses, la mateixa universitat i la societat.