Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Amb l'objectiu d'assegurar la qualitat de les activitats i serveis que s'ofereixen a la nostra Escola i fer-ne una millora constant, l'ESIMar disposa del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) es basa en l'orientació conceptual i metodològica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), institució a la que està adscrita des de l'any 2004.

D'acord amb el manual del SGIQ, l'Escola disposa d'un model de processos de qualitat basats en el model de la UPF i que es detallen a continuació:

DE1-01_02 Mapa de Processos Rev03

1. PROCESSOS ESTRATÈGICS

2. PROCESSOS CLAUS

3.- PROCESSOS DE SUPORT

Amb l'objectiu de garantir el seguiment i traçabilitat dels diferents indicadors derivats dels processos de qualitat abans esmentats, així com a exercici de transparència en la informació pública del centre, a continuació pot trobar-se el catàleg d'indicadors:

Catàleg d'indicadors del SGIQ -ESIMar