GIG-OSH - Resum

|Alt Imatge|

New Challenges for Occupational Safety and Health in times of the digital transformation in Europe: The role of digital labour platforms (GIG-OSH)


IP: Mireia Julià
Agència Finançadora: Projectes de Col·laboració Internacional. Agencia Estatal de Investigación (AEI) amb fons del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Durada:  2022-2025
Finançament total: 124.968€
Referència: PCI2022-134969-2
Membres: Astrid Escrig i Eva Padrosa
Web: https://www.gigosh.com/

La digitalització ha transformat el mercat laboral, impulsant l'augment de plataformes digitals que connecten oferta i demanda mitjançant tasques específiques. Aquestes plataformes ofereixen flexibilitat, però també generen ambigüitats respecte a contractes i seguretat laboral. El treball en línia pot portar a estrès tecnològic i aïllament, mentre que el treball presencial pot comportar riscos de trànsit o agressions. GIG-OSH és un projecte de recerca que estudia la seguretat i la salut en el treball (SST) en l'economia de les plataformes a Europa, un aspecte poc explorat fins ara.

L'objectiu és identificar riscos i normativa de SST en aquest àmbit, així com proposar recomanacions per crear entorns laborals més segurs i saludables per als treballadors de plataformes, a través de metodologies mixtes. Set països europeus participen en aquest projecte: Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Polònia, Espanya, Suècia i el Regne Unit.

Els resultats del projecte proporcionaran una nova comprensió científica sobre el treball en plataformes, ajudant a contextualitzar els descobriments sobre salut i seguretat dins de diferents entorns normatius. Amb aquest coneixement, GIG-OSH oferirà recomanacions a responsables polítics, empreses i sindicats per millorar la protecció de la salut dels treballadors europeus.