GIG-OSH - Paquets de treball

|Alt Imatge|

El paquet de Treball 1 (WP1) identificarà els principals riscos de seguretat i salut laboral (OSH) plantejats pels diferents tipus de treball en plataformes a diversos països europeus, les experiències dels treballadors de plataformes respecte a l'OSH, i de quina manera aquestes experiències es relacionen amb els resultats de salut i com canvien amb el temps. El WP1 serà un estudi de mètode mixt convergent-paral·lel, en què la part quantitativa informarà la part qualitativa i viceversa per al desenvolupament dels qüestionaris i les guies d'entrevista. Seguint aquest enfocament, compararem els resultats de les dades quantitatives i qualitatives recopilades i assegurarem que les troballes de l'estudi estiguin fonamentades en les experiències dels participants.

El Paquet de Treball 2 (WP2) explorarà canvis per a un entorn ocupacional més segur i saludable per al treball en plataformes. El WP2 utilitzarà els resultats del WP1 per a dos propòsits: (i) seleccionar la mostra de gestors que entrevistarem (plataformes on els treballadors han experimentat entorns de treball millor i pitjor en termes d'OSH) i (ii) dissenyar les guies d'entrevista per a les entrevistes amb els gestors de plataformes, els inspectors de treball i els representants de sindicats.

El Paquet de Treball 3 (WP3) identificarà i descriurà les percepcions de l'OSH del treball en plataformes digitals per part de les parts interessades i les regulacions específiques del context en matèria d'OSH.