Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE)

Línies de treball

1. Construir un espai de producció, socialització, anàlisi i discussió en educació en infermeria, per a la comunitat d'infermeres (ers) d'Iberoamèrica.

2. Fer visible la producció científica mitjançant l'actualització permanent de les bases de dades indexades d'institucions, investigadors i recerques en educació superior en infermeria.

3. Produir evidència científica mitjançant la planificació, desenvolupament i avaluació dels projectes de recerca en educació en infermeria tenint en compte la priorització de la xarxa de problemes prèviament consensuats i mitjançant la conformació de grups internacionals de recerca.

4. Recolzar i enfortir la gestió del finançament nacional i Internacional dels plans i projectes de la Xarxa, a través de la participació en les convocatòries realitzades per a tal fi.

5. Promoure la cooperació internacional de professionals d'infermeria i estudiosos de l'educació superior per a la producció investigadora i l'intercanvi de sabers relacionats amb l'educació.

6. Promoure la publicació, comunicació i difusió dels resultats investigadors en educació superior en infermeria a nivell nacional i internacional.

7. Facilitar la mobilitat de docents i investigadors en educació, i el desenvolupament dels projectes investigadors, mitjançant l'establiment de convenis i acords interinstitucionals.

8. Aportar evidència científica en educació superior en infermeria a ALADEFE i OPS amb la finalitat de facilitar la generació de polítiques en la formació d'infermeres a Iberoamèrica.

9. Enfortir la relació docència-recerca mitjançant la generació de grups de recerca en educació superior, i la vinculació d'estudiants de pregrau i postgrau als projectes plantejats per la Xarxa.