Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE)

Projecte

Estratègies per desenvolupar en l'estudiant d'infermeria el pensament reflexiu i crític: situació Iberoamèrica. Projecte multicèntric.

Objectius a nivell general

 • Determinar la situació de la intervenció docent per al desenvolupament del pensament reflexiu i crític dels estudiants d'Infermeria a la regió iberoamericana.
 • Validar models i estratègies didàctiques per al desenvolupament del pensament crític i reflexiu en Infermeria.
 • Elaborar Guies de bones pràctiques docents per al desenvolupament del pensament reflexiu-crític en els estudiants d'Infermeria.

Etapes

 1. Etapa diagnòstica
  • Identificar les evidències documentades sobre la utilització d'estratègies d'ensenyament per al desenvolupament del pensament reflexiu i crític, mitjançant la cerca d'articles, capítols de llibres i llibres en el període comprès entre 1990 i 2012 a Iberoamèrica.
  • Caracteritzar les estratègies educatives per a l'ensenyament del Pensament reflexiu-crític, recollides en la literatura d'infermeria.
  • Determinar la presència de la competència de pensament reflexiu-crític o afins (Pensament Crític, Pensament Reflexiu, Anàlisi i Síntesi, Capacitat de crítica i Autocrítica, Gestió de la informació, Presa de decisions, Resolució de problemes) en els diferents currículums d'Infermeria, aplicats a les regions iberoamericanes.
  • Identificar les estratègies educatives que empren els docents en la seva pràctica a l'aula, per desenvolupar la competència de Pensament reflexiu-crític en els estudiants d'Infermeria, en el context iberoamericà
  • Identificar els nivells de pensament crític en els estudiants d'infermeria a Iberoamèrica, segons la classificació de Paul and Elder (pensador irreflexiu - pensador mestre)
 2. Planificació de la Intervenció
  • Proposar una intervenció formativa per a docents d'infermeria sobre estratègies d'aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament de la competència de pensament reflexiu-crític, basada en el model constructivista.
  • Validar la intervenció en un estudi pilot.
 3. Implementació i evaluació de la Intervenció
  • Implementar el model d'Intervenció durant dos semestres acadèmics.
  • Avaluar l'experiència.