Grau en Infermeria

|Alt Imatge|

Treball final de Grau

La matèria de "Treball de Fi de Grau" (TFG) consisteix en l'elaboració individual d'un projecte de recerca sobre un tema d'interès per a l'estudiant en l'àmbit de la Infermeria. Aquest treball serà guiat per un director/a amb experiència en el tema i/o la metodologia. S'entén el TFG com a una matèria transversal amb la finalitat de què cada estudiant construeixi un projecte d'investigació coherent, centrat a fer créixer el cos de coneixements de les cures a les persones, essència de la disciplina infermera.

Els/les estudiants hauran d'integrar les competències apreses al llarg dels estudis de grau, evidenciant l'esperit crític i reflexiu característic del model pedagògic de l'ESIHMar. Per tant, la finalitat de la matèria no és aprendre metodologia de recerca sinó fer-la servir com eina d'aprenentatge.

Aquesta matèria s'imparteix durant el 2n i el 3r trimestre de 4t curs del Grau en Infermeria i la conforma dues assignatures trimestrals concebudes com un contínuum: TFG I i II, amb 5 ECTS cadascuna.