Susqual - Objectius

|Alt Imatge|

SUSQUAL cerca respondre com podem augmentar la sostenibilitat del model de pràctiques clíniques del Grau d'Infermeria a Espanya, assegurant al mateix temps experiències educatives d'alta qualitat i el benestar tant dels estudiants com dels tutors clínics.

Per a contestar a aquesta pregunta, s'han establert tres objectius específics complementaris:

  1. Identificar les barreres i els facilitadors de la tutorització de qualitat en les pràctiques clíniques en el Grau d'Infermeria a Espanya des de la perspectiva d'estudiants i tutors/es clínics/ques.

  2. Obtenir una comprensió exhaustiva de les experiències d'estudiants i tutors clínics durant les pràctiques clíniques del Grau d'Infermeria a Espanya.

  3. Desenvolupar un model de pràctiques clíniques en els estudis d'infermeria que sigui sostenible, proporcioni experiències educatives d'alta qualitat i promogui el benestar de tutors clínics i estudiants a Espanya.