Susqual - Paquets de treball

|Alt Imatge|

Paquet de treball 1: estudi quantitatiu. Aquest paquet de treball es basa en l'administració de qüestionaris a estudiants i tutors/as per a analitzar la qualitat de la tutorització rebuda per els/as estudiants, i el benestar, suport i condicions laborals de els/as tutors/as.

Paquet de treball 2: estudi qualitatiu. L'objectiu d'aquest paquet de treball és analitzar la informació generada a partir de converses amb estudiants, tutors/as i coordinadors/as d'infermeria, utilitzant dos mètodes qualitatius: entrevistes semiestructuradas i el 'calendari emojional.'

Paquet de treball 3: revisió bibliogràfica. Aquest paquet de treball es dedica a realitzar una revisió bibliogràfica de la literatura existent sobre models actuals de pràctiques en estudis d'infermeria i altres estudis de salut a nivell mundial.

Paquet de treball 4: estudi Delphi. En aquest paquet de treball s'obtindran conclusions valuoses sobre la viabilitat i les característiques d'un nou model de pràctiques en el context espanyol. Això s'aconseguirà a través de la interacció anònima, retroalimentació i consens amb experts/as i responsables dels sistemes de salut i educació.