Susqual - Resum

|Alt Imatge|

Afrontando los Retos en Sostenibilidad y Calidad del Prácticum Clínico en el Grado de Enfermería en España (SUSQUAL)


IP: Esther Insa
Agència Finançadora: Agencia Estatal de Investigación (AEI)
Convocatòria: Ajuts a Projectes de Generació de Coneixement i a actuacions per a la formació del personal investigador
Durada:  2023-2026
Finançament total: 61.250€
Referència: PID2022-136289OA-I00

SUSQUAL és l'acrònim del projecte 'Afrontando los Retos en Sostenibilidad y Calidad del Prácticum Clínico en el Grado de Enfermería en España.' Sorgeix com a resposta a la falta d'infermeres registrades a Espanya, la qual cosa ha augmentat les vacants per a estudiants d'infermeria. Això genera desafiaments com a deserció laboral, 'burnout' i afecta la qualitat educativa. La solució és redissenyar el model actual de pràctiques clíniques per a fer-lo més sostenible i de major qualitat.

SUSQUAL cerca comprendre el model actual de pràctiques clíniques en el Grau d'Infermeria a Espanya, centrant la recerca a Catalunya. A més, proposa un nou model basat en evidència, aplicable a tota Espanya i altres disciplines que enfrontin reptes similars. En última instància, SUSQUAL contribuirà a un canvi continu en els sistemes de salut i educació.

El projecte disposa d'un equip multidisciplinari i s'organitza en quatre paquets de treball. Considera les experiències d'estudiants i personal d'infermeria, realitza una revisió exhaustiva de la literatura i recull l'opinió d'experts i responsables de sistemes de salut i educació. Aquesta anàlisi completa busca traduir-se en solucions efectives per a millorar la qualitat de l'educació i el benestar dels involucrats.