Simulació Grau en Infermeria

El programa formatiu del Grau en Infermeria integra la simulació per entrenar a futures infermeres en l'adquisició d'habilitats i competències necessàries per desenvolupar una pràctica professional centrada en el pacient i el seu entorn, guiada per estàndards i evidència científica actualitzada. Aquest, s'estableix al voltant de l'innovador model de "SimZones" del Boston Children's Hospital (Roussin i Weinstock), desenvolupant activitats de simulació durant els quatre cursos del grau, adaptades al nivell de coneixements i competències de cada etapa.

La simulació és una realitat des del primer dia. S'inicia al primer curs amb l'entrenament d'habilitats tècniques en zones 0 i 1 (venopunció, sondatge, exploració física, sutures,...), de la mà de professionals en actiu. Amb elles/ells, podràs practicar sobre simuladors de tasques, et guiaran i t'oferiran feedback des de la seva perspectiva professional i a partir de les últimes guies de pràctica clínica. Aquesta formació es complementa amb la realització de casos integrats on es pot posar en pràctica competències transversals com el treball en equip, la comunicació, el lideratge, etc.

A cursos posteriors, a través de la simulació en zones 0, 1 i 2, s'entrena en profunditat el rol de la infermera en els diferents contexts de la pràctica clínica (hospitalització, atenció primària, unitats de persones en estat crític,...).

Com ho fem?