Grau en Infermeria

Tercer trimestre – Optativitat
Itinerari 1. Salut i societat Compromís social i infermeria Crèdits Optatius 4 ECTS
Infermeria en salut i cooperació internacional Crèdits Optatius 4 ECTS
Taller d'habilitats socials Crèdits Optatius 4 ECTS
Itinerari 2. Prevenció i promoció de la salut Activitat física, esport i salut Crèdits Optatius 4 ECTS
Salut laboral Crèdits Optatius 4 ECTS
Infermeria i salut escolar Crèdits Optatius 4 ECTS
Itinerari 3. Aprofundiment del rol infermer en l’àmbit assistencial Infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries i urgències hospitalàries Crèdits Optatius 4 ECTS
Dona i nounat Crèdits Optatius 4 ECTS
Seguretat dels malalts: com comunicar els errors Crèdits Optatius 4 ECTS