Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Abandonament

Curs acadèmic 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 12 12 20 15 2 -
Total abandonament el 1r any 7 1 11 10 1 -
Taxa d'abandonament (%) 3,28% 3,23% 5,18% 3,86% 0,52% -
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 1 3 5 1 -
% no superen règim permanència a 1r curs 5% 1,11% 3,16% 4,81% 1,09% -
Curs de la cohort 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa d'abandonament (%) 8,64% 12,77% 4,12% 7% 1,09% -