Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Abandonament

Curs acadèmic 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 20 20 15 7 9 5
Total abandonament el 1r any 1 12 10 4 6 4
Taxa d'abandonament (%) - - - - - -
MOTIU DE L’ABANDONAMENT:
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 3 5 1 3 5
Esgota convocatòria d’examen 0 1 1 1 - -
Abandonament voluntari (inclou trasllat d'expedient) 19 16 9 5 6 0
% no superen règim permanència a 1r curs - - - - - -
Curs de la cohort 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa d'abandonament (%) 9,78% 14,14% 11,32% - - -